För Norra Sverige i Europa

22Nov
By: Julia Hanson 01

Europaforum Norra Sverige välkomnar EU:s arktiska politik

EFNS välkomnar den uppdaterade arktiska politiken som presenterades den 13 oktober. I den tillkännager EU Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där EFNS ingår, som en viktig aktör för EU att föra en dialog med kring utvecklingen av Arktis. I sin position från den 12 nov...

Read Details
10Jun
By: Julia Hanson 01

Fullspäckat program med internationella talare vid EFNS stora forum den 3 juni

Det var ett gediget program som fyllde Europaforum Norra Sveriges (EFNS) stora forum den 3 juni. Det genomgripande temat var EU:s tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, vilket gav EFNS anledning att behandla många relaterade frågor av stor vikt för norra Sverige. ...

Read Details
20Maj
By: Julia Hanson 02

Två veckor kvar till Europaforum Norra Sveriges stora forum!

Den 3 juni anordnas årets stora forum online för Europaforum Norra Sverige (EFNS) som samlar politiken i hela norra Sverige för direkt påverkan gentemot EU. Temat är EU:s gröna giv och programmet bjuder på talare från regional, nationell och EU-nivå. Välkommen! Den 3 jun...

Read Details
16Apr
By: Micaela Löwenhöök 02

Webbinarium: Vad innebär EU:s återhämtningsplan för norra Sverige?

EU har beslutat om en fond på 750 miljarder euro för att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin. I somras beslutade EU om ett stödpaket för att återstarta Europas ekonomier, och i december 2020 godkände Europaparlamentet EU:s nya långtidsb...

Read Details
10Feb
By: Micaela Löwenhöök 01

Vill se förbättringar i EU:s direktiv om förnybar energi

Med anledning av EU:s nya tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, som ska se till att klimataspekterna genomsyrar all EU-politik framöver i strävan mot ett klimatneutralt Europa år 2050 och delmålet 55 % minskning av växthusgasutsläppen till 2030, har nätverket Europa...

Read Details
07Jan
By: Micaela Löwenhöök 01

Landsbygdsutveckling för norra Sverige och hela Europa

Europaforum norra Sverige vill kommentera EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling. Norra Sverige levererar stora mervärden till unionen, inte minst råvaror till hela Europa. EU:s olika politikområden för utveckling och tillväxt med tillhörande investerin...

Read Details