För Norra Sverige i Europa

17Maj
By: Jörgen 01

Förslag på ny avskogningsförordning med regler kring livsmedel där träprodukter ingår

Tidigare har EU reglerat import och handel med olagligt avverkade trävaror genom timmerförordningen som förbjuder försäljning av trä från illegalt avverkad skog. I en ny förordning vill EU-kommissionen reglera handel med livsmedel varvid produktgruppen trä ingår. EFNS välko...

Read Details
17Maj
By: Jörgen 01

EFNS tar ställning till EU-lagstiftning som hämmar norra Sverige att bygga innovationskluster

I EU:s lagstiftning som rör innovationskluster - General Block Exemption Regulation (GBER) eller "Gruppundantagsförordningen" - regleras undantag från stadsstödsregler vid användning av statliga, regionala och kommunala medel. I GBER anges undantag för ultraperifera och gle...

Read Details
07Apr
By: Jörgen 01

Europaforum Norra Sverige tar ställning till LULUCF i nytt positionspapper

EFNS tar ställning till EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) i ett nytt positionspapper. EFNS står bakom EU:s mål att bli klimatneutralt till 2050 och instämmer att det behövs kraftfulla åtgärd...

Read Details
04Apr
By: Jörgen 01

Boka in Europaforum Norra Sverige 2022 den 3-4 maj i kalendern!

Europaforum 2022 EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Den främsta uppgiften är att bevaka EU-frågor och genom gemensamma insatser påverka EU:s lagstiftning, olika EU-strategier, handl...

Read Details
02Mar
By: Jörgen 01

EFNS ställningstaganden om förnybar vätgas i direktivet om förnybar energi RED II

I sin position som antogs den 25 februari välkomnar EFNS ambitionen i EU:s direktiv för förnybar energi (RED II-direktivet) och den kommande revideringen i RED III om att öka Europas produktion av vätgas men invänder mot att vissa av skrivningarna kan komma att b...

Read Details
28Feb
By: Jörgen 02

SAVE THE DATE: Europaforum Norra Sverige 2022

Europaforum Norra Sveriges stora årliga forum samlar politiken i hela norra Sverige för direkt påverkan gentemot EU. År 2020 uppnådde EFNS 20 år men på grund av coronapandemin flyttades firandet av 20-årsjubileumet fram. I år är det äntligen dags för ett fysiskt forum! 2...

Read Details