För Norra Sverige i Europa

05Jun
By: Maria Stenquist 00

Yttrande angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027

Europaforum Norra Sverige har yttrat sig angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027. Läs mer:   

Read Details
18Maj
By: Micaela Löwenhöök 00

Norra Sverige tycker till om EU:s nya skogsstrategi

Just nu pågår en reform av EU:s skogsstrategi eftersom åtgärdsprogrammet för den gällande strategin löper ut 2020. Hur EU påverkar förutsättningarna att bruka och förvalta skog är en prioriterad fråga Europaforum Norra Sverige. EFNS vill i reformarbetet av EU:s skogsstr...

Read Details
25Mar
By: Micaela Löwenhöök 00

Regionalt inflytande krävs för att EU:s pandemiåtgärder ska ge störst effekt

Europaforum norra Sverige tar ställning till de åtgärder som EU-kommissionen vidtar med anledning av den rådande pandemin. Europaforum norra Sverige välkomnar EU-kommissionens tillfälliga tillämpning av mer flexibla statsstödsregler och investeringsinitiativet för ...

Read Details

No Published Future Event Found