För Norra Sverige i Europa

16Apr
By: Micaela Löwenhöök 00

Webbinarium: Vad innebär EU:s återhämtningsplan för norra Sverige?

EU har beslutat om en fond på 750 miljarder euro för att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin. I somras beslutade EU om ett stödpaket för att återstarta Europas ekonomier, och i december 2020 godkände Europaparlamentet EU:s nya långtidsb...

Read Details
10Feb
By: Micaela Löwenhöök 00

Vill se förbättringar i EU:s direktiv om förnybar energi

Med anledning av EU:s nya tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, som ska se till att klimataspekterna genomsyrar all EU-politik framöver i strävan mot ett klimatneutralt Europa år 2050 och delmålet 55 % minskning av växthusgasutsläppen till 2030, har nätverket Europa...

Read Details
07Jan
By: Micaela Löwenhöök 00

Landsbygdsutveckling för norra Sverige och hela Europa

Europaforum norra Sverige vill kommentera EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling. Norra Sverige levererar stora mervärden till unionen, inte minst råvaror till hela Europa. EU:s olika politikområden för utveckling och tillväxt med tillhörande investerin...

Read Details
16Dec
By: Micaela Löwenhöök 00

EU:s klimat- och miljömål oroar norra Sverige

Europaforum Norra Sverige står bakom strävan att skapa ett klimatneutralt Europa 2050 och att EU genom taxonomin arbetar för att stimulera hållbara investeringar som bidrar till den gröna omställningen och att man genom de delegerade akterna definierar kriterier för hur fin...

Read Details
05Jun
By: Maria Stenquist 00

Yttrande angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027

Europaforum Norra Sverige har yttrat sig angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027. Läs mer:   

Read Details
18Maj
By: Micaela Löwenhöök 00

Norra Sverige tycker till om EU:s nya skogsstrategi

Just nu pågår en reform av EU:s skogsstrategi eftersom åtgärdsprogrammet för den gällande strategin löper ut 2020. Hur EU påverkar förutsättningarna att bruka och förvalta skog är en prioriterad fråga Europaforum Norra Sverige. EFNS vill i reformarbetet av EU:s skogsstr...

Read Details