Aktuellt

Rapporten som stärker norra Sveriges tillväxt

Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) sammankomst i Stockholm presenteras under dagen sammanfattningen av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten omfattar 14 regioner inklusive de fyra nordligaste i Sverige med rekommendationer till nationell och EU-nivå för regional utveckling. Under dagen medverkar bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, för att diskutera de nordligaste länens behov med lobbynätverket EFNS.

Läs mer »
Fler artiklar »