För Norra Sverige i Europa

27Okt
By: Micaela Löwenhöök 00

Riktat brev till Sveriges regeringen om programskrivningen för EU:s sammanhållningspolitik

Förberedelserna inför programskrivningsarbetet för hur EU:s struktur- och investeringsfonder kan användas programperioden 2021-2027 har påbörjats. För att ambitionen om ett effektivt genomförande som ger resultat på lokal, regional, nationell såväl som EU-nivå ska k...

Read Details
03Okt
By: Micaela Löwenhöök 01

NSPA antar Arktisk position

NSPA, Northern Sparsely Populated Areas Network har antagit en position med sina åsikter om EU:s arktiska politik. Nätverket belyser att det är positivt att EU intensifierat sitt arbete med de Arktiska regionerna, men pekar samtidigt på behovet av att låta spetskompeten...

Read Details
27Sep
By: Micaela Löwenhöök 01

Nya rapportörer för mandatperioden 2019-2022

Europaforum Norra Sverige har formerat sin politiska ledning inför mandatperioden 2019-2022. Presidiet utgörs av Glenn Nordlund (S), Västernorrland, och Åsa Ågren Wikström (M), Västerbotten. Övriga rapportörer med tilldelade sakpolitiska frågor är: Infrastruktur/ Ene...

Read Details

No Published Future Event Found