För Norra Sverige i Europa

18Nov
By: Micaela Löwenhöök 00

Save the date: Europaforum 2020

Välkommen till Europaforum Norra Sverige 2020! Plats: Östersund Datum: 2-3 april 2020 Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner bjuder in till Europaforum Norra Sveriges årliga konferens. Konferensen hålls lunch till lunch i Östersund med start den 2 april k...

Read Details
27Okt
By: Micaela Löwenhöök 00

Riktat brev till Sveriges regeringen om programskrivningen för EU:s sammanhållningspolitik

Förberedelserna inför programskrivningsarbetet för hur EU:s struktur- och investeringsfonder kan användas programperioden 2021-2027 har påbörjats. För att ambitionen om ett effektivt genomförande som ger resultat på lokal, regional, nationell såväl som EU-nivå ska k...

Read Details
03Okt
By: Micaela Löwenhöök 01

NSPA antar Arktisk position

NSPA, Northern Sparsely Populated Areas Network har antagit en position med sina åsikter om EU:s arktiska politik. Nätverket belyser att det är positivt att EU intensifierat sitt arbete med de Arktiska regionerna, men pekar samtidigt på behovet av att låta spetskompeten...

Read Details

No Published Future Event Found