För Norra Sverige i Europa

07Jan
By: Micaela Löwenhöök 00

Landsbygdsutveckling för norra Sverige och hela Europa

Europaforum norra Sverige vill kommentera EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling. Norra Sverige levererar stora mervärden till unionen, inte minst råvaror till hela Europa. EU:s olika politikområden för utveckling och tillväxt med tillhörande investerin...

Read Details
16Dec
By: Micaela Löwenhöök 00

EU:s klimat- och miljömål oroar norra Sverige

Europaforum Norra Sverige står bakom strävan att skapa ett klimatneutralt Europa 2050 och att EU genom taxonomin arbetar för att stimulera hållbara investeringar som bidrar till den gröna omställningen och att man genom de delegerade akterna definierar kriterier för hur fin...

Read Details
05Jun
By: Maria Stenquist 00

Yttrande angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027

Europaforum Norra Sverige har yttrat sig angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027. Läs mer:   

Read Details

No Published Future Event Found