För Norra Sverige i Europa

10Jun
By: Julia Hanson 00

Fullspäckat program med internationella talare vid EFNS stora forum den 3 juni

Det var ett gediget program som fyllde Europaforum Norra Sveriges (EFNS) stora forum den 3 juni. Det genomgripande temat var EU:s tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, vilket gav EFNS anledning att behandla många relaterade frågor av stor vikt för norra Sverige. ...

Read Details
20Maj
By: Julia Hanson 01

Två veckor kvar till Europaforum Norra Sveriges stora forum!

Den 3 juni anordnas årets stora forum online för Europaforum Norra Sverige (EFNS) som samlar politiken i hela norra Sverige för direkt påverkan gentemot EU. Temat är EU:s gröna giv och programmet bjuder på talare från regional, nationell och EU-nivå. Välkommen! Den 3 jun...

Read Details
16Apr
By: Micaela Löwenhöök 01

Webbinarium: Vad innebär EU:s återhämtningsplan för norra Sverige?

EU har beslutat om en fond på 750 miljarder euro för att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin. I somras beslutade EU om ett stödpaket för att återstarta Europas ekonomier, och i december 2020 godkände Europaparlamentet EU:s nya långtidsb...

Read Details
10Feb
By: Micaela Löwenhöök 00

Vill se förbättringar i EU:s direktiv om förnybar energi

Med anledning av EU:s nya tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, som ska se till att klimataspekterna genomsyrar all EU-politik framöver i strävan mot ett klimatneutralt Europa år 2050 och delmålet 55 % minskning av växthusgasutsläppen till 2030, har nätverket Europa...

Read Details
07Jan
By: Micaela Löwenhöök 00

Landsbygdsutveckling för norra Sverige och hela Europa

Europaforum norra Sverige vill kommentera EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling. Norra Sverige levererar stora mervärden till unionen, inte minst råvaror till hela Europa. EU:s olika politikområden för utveckling och tillväxt med tillhörande investerin...

Read Details
16Dec
By: Micaela Löwenhöök 00

EU:s klimat- och miljömål oroar norra Sverige

Europaforum Norra Sverige står bakom strävan att skapa ett klimatneutralt Europa 2050 och att EU genom taxonomin arbetar för att stimulera hållbara investeringar som bidrar till den gröna omställningen och att man genom de delegerade akterna definierar kriterier för hur fin...

Read Details