29 Dec
By: Jörgen 0 0

Energi och klimat

 

Rapportörer för energi och klimatfrågor

Daniel Danielsson (C)

Åsa Ågren Wikström (M)

Britta Flinkfeldt (S)

Sammankallande rapportör: Jonny Lundin (C)

Kontakt: jonny.lundin@rvn.se

Samordnande tjänsteperson Energi och klimat : Ali Qadiri

Kontakt: ali.qadiri@rvn.se