För Norra Sverige i Europa

01dec
By: Maria Boström 00

Europaforum Norra Sverige har svarat på samråd om skogsövervakning

Europaforum Norra Sverige har svarat på EU-kommissionens samråd om en EU-ram för skogsövervakning och strategiska skogsplaner, med målsättningen att etablera ett harmoniserat system för övervakning, rapportering och datainsamling om de europeiska skogarna för att få jämför...

Read Details
01nov
By: Maria Boström 00

Sverige tillvaratar inte den fulla potentialen av EU:s sammanhållningspolitik

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har presenterat sina synpunkter på Sveriges utformning av EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021–2027. Med positionen vill EFNS bidra till en förnyad diskussion om sammanhållningspolitiken i Sverige och främja ett förbättrat arbete i...

Read Details
26okt
By: Maria Boström 00

Europaforum Norra Sverige tveksam om bindande och detaljerade mål är bäst för friska ekosystem

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har antagit en position med synpunkter på EU-kommissionens nya förslag till förordning om restaurering av natur. EFNS ser behovet av att säkerställa att ekosystem skyddas, men vill se realistiska restaureringsmål på EU-nivå som är relevanta...

Read Details
29sep
By: Maria Boström 00

Europaforum Norra Sverige tar ställning tillsammans med skogsregioner i södra Europa

Europaforum Norra Sverige skrev den 28 september under en position framtagen av ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog. Positionen gäller EU-kommissionens senaste lagförslag om markanvändning, Bindande mål för återställande av na...

Read Details
15sep
By: Maria Boström 00

Europaparlamentet antog revideringen av Förnybartdirektivet trots opposition från flera medlemsländer

Den 14 september röstade Europaparlamentet igenom revideringen av Förnybartdirektivet (RED III), som i stort avgör om biomassa direkt från skogen ska kunna klassas som hållbart eller inte. Det antagna förslaget innebär en begränsning av andelen primär träråvara som får räk...

Read Details
15sep
By: Maria Boström 00

Oroväckande beslut om Avskogningsförordningen från Europaparlamentet

När Europaparlamentariker samlades för plenarsessionen i september var agendan fullspäckad med debatter och förhandlingar om klimat- och energilagförslag. I flera av dessa har skogen en viktig roll på olika sätt. Det gällde dels Förnybartdirektivet, EU:s Skogsstrategi samt...

Read Details