29 dec
By: Jörgen 3 0

Sammanhållningspolitik

Europaforum Norra Sverige vill påvisa sammanhållningspolitikens betydelse för utvecklingen i norra Sverige och hur det skapar europeiska mervärden. Arbetet med EU:s fonder har i stor utsträckning varit helt avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning. Europaforum Norra Sverige anser att det är mycket positivt att EU kommissionen i ett tidigt skede och i dialog med medlemsstater, regioner och andra berörda aktörer påbörjar den konkreta utformningen av sammanhållningspolitiken efter 2020.

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska de strukturella skillnaderna i utveckling mellan EU:s regioner, till stöd för EUs inre marknad och globala konkurrenskraft. Det är EFNS uppfattning att regionala skillnader och utmaningar ökar i Europa samtidigt som vi är mer beroende av varandra för att skapa utveckling. Det behövs därför en aktiv sammanhållningspolitik och ett gemensamt arbete för att utjämna klyftor och skapa förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft i hela Europa, också i framtiden.

EFNS anser att:
• Sammanhållningspolitiken behöver stödja utveckling och investeringar i samtliga medlemsländer och regioner i EU.
• Behoven av stöd och flexibilitet är större i vissa geografiska områden.
• Stödformerna behöver anpassas till regionala förutsättningar.
• Stärk det regionala inflytandet.

Ta del av våra positioner  om sammanhållningspolitiken här. Länk kommer

 Ansvariga rapportörer:

Elise Ryder Wikén (M)

Nils-Olov Lindfors (C)

Glenn Nordlund (S)

Sammankallande rapportör: Rickard Carstedt (S)

Kontakt:rickard.carstedt@regionvasterbotten.se

Samordnande tjänsteperson: Jonas Larsson

Kontakt:jonas.s.larsson@regionvasterbotten.se