Sticky Post 03 Maj
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Drömstart för norra Sverige i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget

Onsdag 2 maj lanserade EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget 2021-2027. I en omstridd och något pressad budget finns stora fördelar för norra Sverige.

Innehållsmässigt föreslås flera guldkorn för norra Sverige, bl.a. fortsatt stöd för regional utveckling, mer resurser till forskning, innovation och digitalisering, samt ett litet tillägg i transportbudgeten för att säkra utvecklingen av viktiga tågstråk längst norrlandskusten.

– Med tanke på att det rör sig om mindre pengar ser det bra ut, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för Europaforum Norra Sverige och regionråd vid Region Västerbotten. Tuffa förhandlingar mellan medlemsländerna lär vänta, men det här är en väldigt bra utgångspunkt för vår del.

Storbritanniens utträde har lämnat ett hål efter sig som kommer att behöva fyllas av höjda medlemsavgifter och nya egna resurser, om EU ska kunna motsvara medlemsländernas höga förväntningar. Frågan om storlek på budgeten är omstridd och Sverige har varit tydliga med att man inte vill betala en högre avgift, till skillnad från de flesta andra länder.

För norra Sverige har EU:s sammanhållningspolitik varit avgörande för utvecklingen av regionen. Fortsatt stöd via EU:s struktur och investeringsfonder har därför varit en av de högst prioriterade påverkansfrågorna för EFNS.

EU-kommissionens besked om fortsatt stöd för regioner med särskilda utmaningar, såsom exempelvis stora avstånd och gles befolkning, har betydelse för hur stor andel regionala utvecklingsmedel som Västerbotten,Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland kommer att få dela på under nästa programperiod med start 2021.

– Ingenting är klart förrän allt är klart, men givetvis är det glädjande att norra Sverige är med redan i det här läget, säger Mikael Janson, direktör för North Sweden EU Office, Norr- och Västerbottens gemensamma Brysselkontor. Ett fint resultat av enträget och konstruktivt samarbete.

Den 29 maj återkommer EU-kommissionen med förslag på förordningar och mer detaljer för hur genomförandet ska gå till. Förhandlingar mellan medlemsländer och ledamöter i EU-parlamentet lär pågå fram till Europaparlamentsvalet i maj 2019.