21 Maj
By: Micaela Löwenhöök 0 0

EFNS positiva till förslaget om EU:s långtidsbudget

Europaforum Norra Sverige vill med anledning av Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget delge synpunkter inför fortsatt budgetförhandlingar.

EFNS ställer sig generellt mycket positiv till det förslag till långtidsbudget dör EU som EU-kommissionen presenterade tidigare i maj.

I förslaget till budget pekar EFNS ut fyra områden som man anser vara särskilt viktiga för en fortsatt positiv utveckling i norra Sverige:

Norra Sverige välkomnar en kraftfull sammanhållningspolitik för Europa

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget ger norra Sverige möjlighet att fortsätta driva en positiv och långsiktigt hållbar utveckling för ökad tillväxt och sysselsättning.

Norra Sverige välkomnar erkännandet av särskilda territoriella förutsättningar     

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget med en särskild extra allokering till de nordliga glesbefolkade områdena ger norra Sverige möjlighet att fortsätta överbrygga strukturella hinder och territoriella barriärer för tillväxt.

Norra Sverige välkomnar höga ambitioner för smartare konkurrenskraft

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget med betoning på smart specialisering, bibehållna regionala strukturfondsmedel i kombination med en kraftig utökning av EU:s forskningsmedel, ger norra Sverige god möjlighet att fortsätta utveckla innovationsförmåga och forskning i världsklass.

Norra Sverige ser fram emot ökat samarbete på flera nivåer för effektivt genomförande

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget innebär ett startskott för förberedelserna inför genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik.

Norra Sverige ser fram emot att få utveckla ett nära samarbete med nationell och EU-nivå för att programmen ska få så stort och effektivt regionalt genomslag som möjligt.

 

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör EFNS

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se