28 Mar
By: Micaela Löwenhöök 0 2

Internationella röster om Brexit och EU:s framtid

I 19 år har Europaforum Norra Sverige drivit frågor i EU och på hemmaplan. Vid Europaforum Norra Sveriges konferens i Luleå den 28 mars deltog flera internationella gäster för att ge sina bilder av hur EU och Europa mår och utvecklas.

 Sir Graham Watson, tidigare liberal ledamot i Europaparlamentet från Skottland, uttryckte stor oro över Storbritanniens vilja att lämna EU:

– Att lämna EU är det dummaste Storbritannien gjort på 2000 år. Då, för 2000 år sen, kastade vi ut romarna som byggde vattenledningar och vägar. Nu kastar vi ut EU.

Watson pekade på det paradoxala i att britterna valt att lämna EU, när unionen på så tydligt sätt skapat en starkare trygghet inom Europa.

– Vi har skapar en fantastisk tillit mellan institutioner både på regional och nationell nivå. Det Storbritannien nu gör är att skada den tilliten.

För att kunna övertyga britterna om att återvända till unionen pekade Watson främst på den gemensamma samhällssyn som byggts upp i Europa.

– Ta Kina till exempel. Vi handlar till ett värde av 1 miljard euro med Kina varje dag, men de är fortfarande vår största fiende för att de inte har likadan syn som vi på hur samhället ska vara. Vi har byggt en syn på samhället som är resultatet av ett kunskapssamhälle, ett samhälle med fri rörlighet och öppenhet i Europa.

 Jozef Stahl, politisk sakkunnig till Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik vid Europeiska kommissionen pekade på sammanhållningspolitikens kraft för ett enat Europa, särskilt med Brexit i åtanke.

– Det är klart att det finns länder där människor känner att de är övergivna av EU, Storbritannien är ett bra exempel. Men detta måste vi möta upp med sammahållningspolitiken och visa på nyttan av EU.

Stahlvisade också på stor förståelse för den regionala och lokala variationen som finns inom EU, och att EU-medel måste anpassas efter de regionala behoven.

– Jag tror på plastbaserad policy. Om en region kommer med ett bra case finns det ingen anledning från kommissionens håll att inte anpassa sin politik efter dessa preferenser.

Stahllämna slutligen deltagarna vid Europaforum med ett tips:

– EU:s budget är inte långt bort, jag rekommenderar er att inleda debatterna här i Sverige om hur ni vill använda pengarna.

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör EFNS, Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se