27 Sep
By: Micaela Löwenhöök 0 1

Nya rapportörer för mandatperioden 2019-2022

Europaforum Norra Sverige har formerat sin politiska ledning inför mandatperioden 2019-2022.

Presidiet utgörs av Glenn Nordlund (S), Västernorrland, och Åsa Ågren Wikström (M), Västerbotten.

Övriga rapportörer med tilldelade sakpolitiska frågor är:

Infrastruktur/ Energi och klimat

Robert Uitto (S) Jämtland Härjedalen

Britta Flinkfeldt (S) Norrbotten

Åsa Ågrem Wikström (M) Västerbotten

Jonny Lundin (C) Västernorrland

FoI och Näringslivspolitik

Thomas Andersson (C) Jämtland Härjedalen

Anders Josefsson (M) Norrbotten

Ann Åström (S) Västerbotten

Jan Sahlén (S) Västernorrland

Sammanhållningspolitik

Elise Ryder Wikén (M) Jämtland Härjedalen

Nils-Olov Lindfors (C)  Norrbotten

Rickard Carstedt (S) Västerbotten

Glenn Nordlund (S) Västernorrland

 

Sekretariatet för Europaforum Norra Sverige ligger för mandatperioden hos Region Norrbotten.