03 Okt
By: Micaela Löwenhöök 0 1

NSPA antar Arktisk position

NSPA, Northern Sparsely Populated Areas Network har antagit en position med sina åsikter om EU:s arktiska politik.

Nätverket belyser att det är positivt att EU intensifierat sitt arbete med de Arktiska regionerna, men pekar samtidigt på behovet av att låta spetskompetens från de regionerna inom NSPA vara med och påverka den arktiska agendan inom EU.

– Det är en fantastisk möjlighet för norra Sverige med ett högnivåmöte för utvecklingen av våra områden, säger Glenn Nordlund, ordförande för Europaforum Norra Sverige. Men det är också viktigt att vi som bor lever och verkar här gör oss hörda och deltar i diskussionerna. Tillsammans med EU och med rätt verktyg är jag övertygad om att vi kan utveckla det Europeiska Arktis på ett hållbart sätt.

Ta del av positionen här.

Om NSPA

NSPA-nätverket är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland), de sju nordligaste och östra regionerna i Finland (Lappland, Norra Österbotten, Centrala Österbotten, Kainuu, Norra Karelen, Pohjois-Savo och Södra Savo) och Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).