27 Okt
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Riktat brev till Sveriges regeringen om programskrivningen för EU:s sammanhållningspolitik

Förberedelserna inför programskrivningsarbetet för hur EU:s struktur- och investeringsfonder kan användas programperioden 2021-2027 har påbörjats. För att ambitionen om ett effektivt genomförande som ger resultat på lokal, regional, nationell såväl som EU-nivå ska kunna bli verklighet krävs en ordentlig kraftsamling nu.

För ett effektivt genomförande vill EFNS se;

  • en samordnad och transparent programmeringsprocess
  • en tydlig partnerskapsöverenskommelse som tas fram tillsammans med regionerna
  • en bättre fondsamordning med tidig involvering av regionerna
  • ökade möjligheter till konstruktiv dialog på flera nivåer