25 Mar
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Regionalt inflytande krävs för att EU:s pandemiåtgärder ska ge störst effekt

Europaforum norra Sverige tar ställning till de åtgärder som EU-kommissionen vidtar med anledning av den rådande pandemin.

Europaforum norra Sverige välkomnar EU-kommissionens tillfälliga tillämpning av mer flexibla statsstödsregler och investeringsinitiativet för att dämpa de ekonomiska effekterna av Coronavirusets utbrott genom att nyttja oanvända strukturfondsmedel till att förse små- och medelstora företag.

Samtidigt vill EFNS slå vakt om den strategiskt viktiga allokeringen av extra medel som tilldelats de glesbefolkade områdena på grund av svåra territoriella förutsättningar som gör regionerna i norra Sverige särskilt sårbara. Förutsättningarna för att bedriva utveckling och skapa tillväxt skiljer sig avsevärt runtom i landet, vilket är särskilt påtagligt under lågkonjunkturer och ekonomiska kriser som den rådande pandemin nu skapar.