21 feb
By: Jörgen 0 0

En europeisk historia att dra lärdom av

Martin Hårdstedt, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, inledde Europaforums andra dag med en historisk tillbakablick på det europeiska samarbetet och vad vi kan lära oss av historien.

– Vi kan inte använda historien som facit, men vi kan ta lärdom av den. Det enda vi vet om framtiden är att den är lika med summan av det förflutna, sade Martin Hårdstedt.

Martin gick igenom en europeisk historia av såväl krig som fred, med fokus på nationalismens olika ansikten. Han definierade också EU som i grunden ett fredsprojekt och reflekterade kring hur vårt förhållande till nationsbegreppet och vikten av nationsgränser har förändrats över tid.

Vidare noterade han en rad oroande tecken i tiden, såsom till exempel geopolitikens återkomst i form av situationen i bland annat Ukraina, men även i Östersjön. Han avslutade dock med att se en ljusning i form av Tyskland, som han beskrev som en mjuk makt eller en moralisk stormakt.

– Tyskland har lärt sig sin läxa och är idag en positiv drivkraft i Europa, sade Martin Hårdstedt.

Leave a Comment