23 mar
By: Jörgen 0 0

OECD har kartlagt viktiga tillväxtförutsättningar i norr

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har kartlagt framtida utmaningar och möjligheter i bland annat Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen.

I OECD-studien ingår 14 regioner från de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Vi har många gemensamma utmaningar som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Studien blir viktig för vårt tillväxtarbete med regionala utvecklingsplaner och som lobbyinstrument gentemot Brysselarenan.

Framtida utmaningar och möjligheter
Studien består av olika kapitel med rekommendationer riktade till både regional och nationell nivå. En av rekommendationerna som riktas mot våra nordliga regioner är infrastruktur som förbinder Trondheim med de stora orterna i Sverige.

Lansering i Bryssel 13 mars
Måndagen den 13 mars publicerade organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie de genomfört på regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD har presenterat rapporten tillsammans med nätverket för NSPA och medverkan av ledande företrädare från EU samt de berörda ländernas regeringar och regionerna i NSPA med flera.

En unik studie
OECD har en mångårig erfarenhet av att sammanställa så kallade ”Territorial Reviews” på olika nivåer. Det unika med denna rapport är att den är gemensam för 14 regioner från tre olika länder. Arbetet med studien har pågått under två år genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Mer om nätverket NSPA
Läs mer här.

Leave a Comment