29 dec
By: Jörgen 1 0

Norra Sverige tycker till om EU:s framtid

Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) sammankomst i Stockholm den 10 november 2017 var EU:s framtid tema för dagen. EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid var ett viktigt inspel.

– Hur ska nästa programperiod från 2020 utformas och vad blir konsekvenserna av att Storbritannien troligen lämnar EU-samarbetet? Vad händer utifrån de olika valen som sker ute i Europa? Och hur påverkar det framtiden ute i Europa, inledde Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS.

Under dagen medverkade bland annat Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, för att presentera resultaten av EU-samarbetet så här långt.
– Vi står inför stora utmaningar, det handlar om globalisering och digitalisering. Men även om demografi, säger Katarina Areskoug Mascarenhas.

Resultat och utmaningar

– Vi har varit medlemmar i EU sedan 1995 och vi kan konstatera att för norra Sveriges del betyder det en resa i kontakter, kunskap och nätverk med EU, EU-kommissionen och EU-parlamentet. Det är roligt att vi är aktiva, en aktiv del av Europa, säger Erik Bergkvist.

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

Resultat av EU-samarbetet är bland annat att:

  • tillsammans är vi 520 miljoner invånare och det betyder att det är den viktigaste ekonomiska marknaden
  • 50 procent av svensk BNP kommer från export så det är viktigt att marknaden fungerar. Genom EU-samarbetet har det resulterat i att Europa är den största gemensamma marknaden.
  • 50 procent av världens bistånd kommer från EU och medlemsländerna, extremt viktigt i den oroande världen vi lever i just nu.
  • vi är ledande på klimatområdet

Enligt vitboken minskar Europas befolkning och ekonomiska betydelse allt eftersom andra delar av världen växer. År 2060 kommer inte något av våra medlemsländer att utgöra ens 1 procent av världens befolkning, vilket är ett starkt skäl till att hålla ihop för att nå bättre resultat.

Europaforum Norra Sverige välkomnar EU-kommissionens Vitbok, men saknar i mångt och mycket det regionala perspektivet. Forumet menar att den regionala rösten måste få ta mer utrymme i den EU-politiska debatten, då en stor del av förverkligandet av EU:s ambitioner utförs av den regionala och lokala nivån.

EU och den europeiska sammanhållningspolitiken efter 2020

Nicolas Brookes, Director responsible for Regional Policy, Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) redovisade sin framtidsvision för EFNS den 10 november. CPMR målar upp olika scenarios om hur EU ska utvecklas efter 2020. CPMR oroas för att en stor del av de nyvalda ledarna nom unionen inte har förståelse för vikten av sammanhållningspolitiken.

SKL i sin tur stödjer en sammanslagning av olika program. Finansieringsinstrument kommer också att vara viktigt komplement till EU-fonderna framöver. SKL målar upp scenariot att budgeten för sammanhållningspolitiken kommer att minska.

– Sammanhållningspolitiken spelar en viktigare roll än någonsin för att skapa utveckling, säger regionrådet för Jämtland Härjedalen, Robert Uitto (S).

Vidare pratade Johan Krafft, kanslichef, Kansliet för samordning av EU-frågor, Statsrådsberedningen, om Sveriges syn på EU:s framtida utveckling i ljuset av Brexit och de pågående förberedelserna av EU:s kommande budgetdiskussion inför post-2020.

Vitbok om EU:s framtid – fem vägar att gå för ett enat EU-27 

Leave a Comment