Europaforum Norra Sverige – De fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU

Europaforum Norra Sverige syfte är att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker.

Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund, kommunförbund och regionkontoren North Sweden och Mid Sweden.

Rapportörerna ska fungera som företrädare för Europaforum Norra Sverige. De ska informera om och skapa dialog kring Europaforum Norra Sveriges arbete i kommuner, regioner och intresseorganisationer. Påverkan sker genom täta kontakter med regering, riksdag, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén och olika europeiska organisationer.

Samtliga rapportörer har ett politiskt mandat från respektive region, regionförbund och kommunförbund. Europaforum Norra Sverige är inte ett representativt organ utan bygger på intresse och engagemang från rapportörer och andra politiker. En eller två gånger per år anordnas de forum som utgör själva kärnan i Europaforum Norra Sveriges arbete. Syftet är att samla så många aktörer som möjligt för att diskutera och ta fram gemensamma ståndpunkter. Forumen fungerar som arbetskonferenser där deltagarna kommer fram till gemensamma ståndpunkter genom seminarier, workshops och presentationer av goda exempel.

Ansvariga rapportörer för respektive arbetsgrupp:

Infrastruktur

Robert Uitto (S)

Erik Lövgren (S)

Åsa Ågren Wikström (M)

Sammankallande rapportör: Britta Flinkfeldt (S)

Kontakt: britta.flinkfeldt@arjeplog.se 

Samordnande tjänsteperson: Roger Wetterstrand

Kontakt:roger.wetterstrand@rvn.se

Energi och klimat

Daniel Danielsson (C)

Åsa Ågren Wikström (M)

Britta Flinkfeldt (S)

Sammankallande rapportör: Jonny Lundin (C)

Kontakt: jonny.lundin@rvn.se

Samordnande tjänsteperson Energi och klimat : Ali Qadiri

Kontakt: ali.qadiri@rvn.se

 

FoI och Näringslivspolitik

Anders Josefsson (M)

Ann Åström (S)

Erik  Lövgren (S)

Sammankallande rapportör: Jonas Andersson (S)

Kontakt:jonas.andersson@ragunda.se

Samordnande tjänsteperson: Per-Erik Andersson

Kontakt: pererik.andersson@norrbotten.se

 Sammanhållningspolitik

Elise Ryder Wikén (M)

Nils-Olov Lindfors (C)

Glenn Nordlund (S)

Sammankallande rapportör: Rickard Carstedt (S)

Kontakt:rickard.carstedt@regionvasterbotten.se

Samordnande tjänsteperson: Jonas Larsson

Kontakt:jonas.s.larsson@regionvasterbotten.se