Save the date: Europaforum Norra Sveriges stora forum 2023

Europaforum Norra Sveriges stora årliga forum kommer att arrangeras på Folkets Hus i Umeå 4-5 maj 2023

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Den främsta uppgiften är att bevaka EU-frågor och genom gemensamma insatser påverka EU:s lagstiftning, olika EU-strategier, handlingsprogram, och EU:s budget. Arbetet handlar om att enat berätta och beskriva vilka förutsättningar och möjligheter som finns i norra Sverige– vad regionen har att erbjuda EU och vad regionen i sin tur behöver för stöd från EU.

Målsättningen med den årliga konferensen är att samla ett stort antal samhällsaktörer från hela norra Sverige för att tillsammans diskutera EU-frågor.

Mer detaljer om konferensen kommer att presenteras inom kort.

Vid frågor kontakta Maria Boström, kommunikatör och samordnare på North Sweden European Office: .