Kategori: Aktuellt

18 Nov
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Save the date: Europaforum 2020

Välkommen till Europaforum Norra Sverige 2020!
Plats: Östersund
Datum: 2-3 april 2020
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner bjuder in till Europaforum Norra Sveriges årliga konferens. Konferensen hålls lunch till lunch i Östersund med start den 2 april klockan 12.00 och avslut klockan 13.00 dagen därpå.
Program och anmälan kommer senare på europaforum.nu.
Förbokade rum finns på: 
Clarion Hotel Grand 063-55 60 00
Gamla Teatern 063-51 16 00
Hotell Östersund 063-57 57 00
Boka med koden EUROPAFORUM
Vid frågor och funderingar kontakta: anna.omberg@regionjh.se
Read More
27 Okt
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Riktat brev till Sveriges regeringen om programskrivningen för EU:s sammanhållningspolitik

Förberedelserna inför programskrivningsarbetet för hur EU:s struktur- och investeringsfonder kan användas programperioden 2021-2027 har påbörjats. För att ambitionen om ett effektivt genomförande som ger resultat på lokal, regional, nationell såväl som EU-nivå ska kunna bli verklighet krävs en ordentlig kraftsamling nu.

För ett effektivt genomförande vill EFNS se;

  • en samordnad och transparent programmeringsprocess
  • en tydlig partnerskapsöverenskommelse som tas fram tillsammans med regionerna
  • en bättre fondsamordning med tidig involvering av regionerna
  • ökade möjligheter till konstruktiv dialog på flera nivåer
Read More
03 Okt
By: Micaela Löwenhöök 0 1

NSPA antar Arktisk position

NSPA, Northern Sparsely Populated Areas Network har antagit en position med sina åsikter om EU:s arktiska politik.

Nätverket belyser att det är positivt att EU intensifierat sitt arbete med de Arktiska regionerna, men pekar samtidigt på behovet av att låta spetskompetens från de regionerna inom NSPA vara med och påverka den arktiska agendan inom EU.

– Det är en fantastisk möjlighet för norra Sverige med ett högnivåmöte för utvecklingen av våra områden, säger Glenn Nordlund, ordförande för Europaforum Norra Sverige. Men det är också viktigt att vi som bor lever och verkar här gör oss hörda och deltar i diskussionerna. Tillsammans med EU och med rätt verktyg är jag övertygad om att vi kan utveckla det Europeiska Arktis på ett hållbart sätt.

Ta del av positionen här.

Om NSPA

NSPA-nätverket är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland), de sju nordligaste och östra regionerna i Finland (Lappland, Norra Österbotten, Centrala Österbotten, Kainuu, Norra Karelen, Pohjois-Savo och Södra Savo) och Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).

Read More
27 Sep
By: Micaela Löwenhöök 0 1

Nya rapportörer för mandatperioden 2019-2022

Europaforum Norra Sverige har formerat sin politiska ledning inför mandatperioden 2019-2022.

Presidiet utgörs av Glenn Nordlund (S), Västernorrland, och Åsa Ågren Wikström (M), Västerbotten.

Övriga rapportörer med tilldelade sakpolitiska frågor är:

Infrastruktur/ Energi och klimat

Robert Uitto (S) Jämtland Härjedalen

Britta Flinkfeldt (S) Norrbotten

Åsa Ågrem Wikström (M) Västerbotten

Jonny Lundin (C) Västernorrland

FoI och Näringslivspolitik

Thomas Andersson (C) Jämtland Härjedalen

Anders Josefsson (M) Norrbotten

Ann Åström (S) Västerbotten

Jan Sahlén (S) Västernorrland

Sammanhållningspolitik

Elise Ryder Wikén (M) Jämtland Härjedalen

Nils-Olov Lindfors (C)  Norrbotten

Rickard Carstedt (S) Västerbotten

Glenn Nordlund (S) Västernorrland

 

Sekretariatet för Europaforum Norra Sverige ligger för mandatperioden hos Region Norrbotten.

Read More
03 Apr
By: Micaela Löwenhöök 0 1

Kortfilm Europaforum Norra Sverige i Luleå 2019

Vad hände på Europaforum i Luleå 28-29 mars? Se vår kortfilm.

 

 

 

 

Read More
28 Mar
By: Micaela Löwenhöök 0 2

Internationella röster om Brexit och EU:s framtid

I 19 år har Europaforum Norra Sverige drivit frågor i EU och på hemmaplan. Vid Europaforum Norra Sveriges konferens i Luleå den 28 mars deltog flera internationella gäster för att ge sina bilder av hur EU och Europa mår och utvecklas.

 Sir Graham Watson, tidigare liberal ledamot i Europaparlamentet från Skottland, uttryckte stor oro över Storbritanniens vilja att lämna EU:

– Att lämna EU är det dummaste Storbritannien gjort på 2000 år. Då, för 2000 år sen, kastade vi ut romarna som byggde vattenledningar och vägar. Nu kastar vi ut EU.

Watson pekade på det paradoxala i att britterna valt att lämna EU, när unionen på så tydligt sätt skapat en starkare trygghet inom Europa.

– Vi har skapar en fantastisk tillit mellan institutioner både på regional och nationell nivå. Det Storbritannien nu gör är att skada den tilliten.

För att kunna övertyga britterna om att återvända till unionen pekade Watson främst på den gemensamma samhällssyn som byggts upp i Europa.

– Ta Kina till exempel. Vi handlar till ett värde av 1 miljard euro med Kina varje dag, men de är fortfarande vår största fiende för att de inte har likadan syn som vi på hur samhället ska vara. Vi har byggt en syn på samhället som är resultatet av ett kunskapssamhälle, ett samhälle med fri rörlighet och öppenhet i Europa.

 Jozef Stahl, politisk sakkunnig till Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik vid Europeiska kommissionen pekade på sammanhållningspolitikens kraft för ett enat Europa, särskilt med Brexit i åtanke.

– Det är klart att det finns länder där människor känner att de är övergivna av EU, Storbritannien är ett bra exempel. Men detta måste vi möta upp med sammahållningspolitiken och visa på nyttan av EU.

Stahlvisade också på stor förståelse för den regionala och lokala variationen som finns inom EU, och att EU-medel måste anpassas efter de regionala behoven.

– Jag tror på plastbaserad policy. Om en region kommer med ett bra case finns det ingen anledning från kommissionens håll att inte anpassa sin politik efter dessa preferenser.

Stahllämna slutligen deltagarna vid Europaforum med ett tips:

– EU:s budget är inte långt bort, jag rekommenderar er att inleda debatterna här i Sverige om hur ni vill använda pengarna.

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör EFNS, Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Read More
21 Maj
By: Micaela Löwenhöök 0 0

EFNS positiva till förslaget om EU:s långtidsbudget

Europaforum Norra Sverige vill med anledning av Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget delge synpunkter inför fortsatt budgetförhandlingar.

EFNS ställer sig generellt mycket positiv till det förslag till långtidsbudget dör EU som EU-kommissionen presenterade tidigare i maj.

I förslaget till budget pekar EFNS ut fyra områden som man anser vara särskilt viktiga för en fortsatt positiv utveckling i norra Sverige:

Norra Sverige välkomnar en kraftfull sammanhållningspolitik för Europa

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget ger norra Sverige möjlighet att fortsätta driva en positiv och långsiktigt hållbar utveckling för ökad tillväxt och sysselsättning.

Norra Sverige välkomnar erkännandet av särskilda territoriella förutsättningar     

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget med en särskild extra allokering till de nordliga glesbefolkade områdena ger norra Sverige möjlighet att fortsätta överbrygga strukturella hinder och territoriella barriärer för tillväxt.

Norra Sverige välkomnar höga ambitioner för smartare konkurrenskraft

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget med betoning på smart specialisering, bibehållna regionala strukturfondsmedel i kombination med en kraftig utökning av EU:s forskningsmedel, ger norra Sverige god möjlighet att fortsätta utveckla innovationsförmåga och forskning i världsklass.

Norra Sverige ser fram emot ökat samarbete på flera nivåer för effektivt genomförande

Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget innebär ett startskott för förberedelserna inför genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik.

Norra Sverige ser fram emot att få utveckla ett nära samarbete med nationell och EU-nivå för att programmen ska få så stort och effektivt regionalt genomslag som möjligt.

 

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör EFNS

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Read More
Sticky Post 21 Maj
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Sammanhållningspolitikens betydelse för norra Sverige

Varför behöver vi en sammanhållningspolitik och vad kan den kommande programperiodenen inom EU betyda för norra Sverige?

Ett av de områden som påverkats positivt av EU:s sammanhållningspolitik är turismen, en stor och viktig näring i norra Sverige.

Erik Bergkvist, ordförande för Europaforum Norra Sverige, Erika Mattsson, vd Swedish Lappland visitors board, Jens Mathiessen, ekonomisk rådgivare vid EU-kommissionen i Sverige tycker till om långtidsbudgeten och EU:s sammanhållningspolitik.

Read More
Sticky Post 03 Maj
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Drömstart för norra Sverige i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget

Onsdag 2 maj lanserade EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget 2021-2027. I en omstridd och något pressad budget finns stora fördelar för norra Sverige.

Innehållsmässigt föreslås flera guldkorn för norra Sverige, bl.a. fortsatt stöd för regional utveckling, mer resurser till forskning, innovation och digitalisering, samt ett litet tillägg i transportbudgeten för att säkra utvecklingen av viktiga tågstråk längst norrlandskusten.

– Med tanke på att det rör sig om mindre pengar ser det bra ut, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för Europaforum Norra Sverige och regionråd vid Region Västerbotten. Tuffa förhandlingar mellan medlemsländerna lär vänta, men det här är en väldigt bra utgångspunkt för vår del.

Storbritanniens utträde har lämnat ett hål efter sig som kommer att behöva fyllas av höjda medlemsavgifter och nya egna resurser, om EU ska kunna motsvara medlemsländernas höga förväntningar. Frågan om storlek på budgeten är omstridd och Sverige har varit tydliga med att man inte vill betala en högre avgift, till skillnad från de flesta andra länder.

För norra Sverige har EU:s sammanhållningspolitik varit avgörande för utvecklingen av regionen. Fortsatt stöd via EU:s struktur och investeringsfonder har därför varit en av de högst prioriterade påverkansfrågorna för EFNS.

EU-kommissionens besked om fortsatt stöd för regioner med särskilda utmaningar, såsom exempelvis stora avstånd och gles befolkning, har betydelse för hur stor andel regionala utvecklingsmedel som Västerbotten,Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland kommer att få dela på under nästa programperiod med start 2021.

– Ingenting är klart förrän allt är klart, men givetvis är det glädjande att norra Sverige är med redan i det här läget, säger Mikael Janson, direktör för North Sweden EU Office, Norr- och Västerbottens gemensamma Brysselkontor. Ett fint resultat av enträget och konstruktivt samarbete.

Den 29 maj återkommer EU-kommissionen med förslag på förordningar och mer detaljer för hur genomförandet ska gå till. Förhandlingar mellan medlemsländer och ledamöter i EU-parlamentet lär pågå fram till Europaparlamentsvalet i maj 2019.

 

 

Read More
Sticky Post 21 Mar
By: Micaela Löwenhöök 0 0

Regeringen vill att EU ska satsa på tåg i norr

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bekräftade under onsdagen att regeringen nu söker stöd hos EU-kommissionen för att förverkliga en ny tågsträcka från Stockholm till Haparanda, vilket skulle innebära förverkligande av både Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.

– Detta är mycket glädjande och nödvändigt, det innebär ytterligare ett steg i att hålla ihop Sverige genom påbörjandet av Norrbotniabanan och Nya ostkustbanan, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för EFNS och regionråd vid Region Västerbotten.

Om EU-kommissionen ställer sig bakom Sveriges förfrågan kommer den så kallade ”Scandinavian-Mediterranean Corridor” som idag går från Medelhavskusten till Stockholm förlängas upp till Haparanda.

Regeringen har varit tveksamma till att vända sig till EU-kommissionen tidigare, med anledning av att den nationella infrastrukturplanen först måste beslutas. Trots att den nationella infrastrukturplanen inte antagits meddelade ministern under onsdagen att man går vidare med Botniska korridoren till EU.

EU håller just nu på med en revision av sitt korridornät, TEN-T. Det är i det korridorsnätet som regeringen hoppas att den Botniska korridoren ska läggas in, vilket skulle innebära stora ekonomiska resurser till infrastrukturutveckling i norra Sverige.

För mer information:

Erik Bergkvist, 070-6186855, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

 

Read More