Kategori: Aktuellt

05 jun
By: Jörgen 0 0

Yttrande angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027

Europaforum Norra Sverige har yttrat sig angående nationellt program för Europeiska socialfonden 2021-2027. Läs mer: 

 

Read More
18 maj
By: Jörgen 0 0

Norra Sverige tycker till om EU:s nya skogsstrategi

Just nu pågår en reform av EU:s skogsstrategi eftersom åtgärdsprogrammet för den gällande strategin löper ut 2020. Hur EU påverkar förutsättningarna att bruka och förvalta skog är en prioriterad fråga Europaforum Norra Sverige.

EFNS vill i reformarbetet av EU:s skogsstrategi understryka:

  • vikten av att ta hänsyn till de stora regionala skillnaderna inom EU när det gäller skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet.
  • att skogsnäringen i norra Sverige är en viktig näring som sysselsätter cirka 22 000 personer med ett förädlingsvärde på cirka 22 miljarder kronor. Skogen har även andra vitala värden inom friluftsliv och rekreation. Skogens biologiska, ekonomiska och sociala värden är avgörande för en levande landsbygd i norra Sverige.
  • vikten av att fortsätta utveckla hänsynstagandet vid brukande av skog.
  • att det svenska skogsbruket, med en ökad och hållbar användning av skoglig biomassa, krävs för att uppfylla EU:s klimat- och energimål.
  • att skogens roll i klimatarbetet inte kan värderas utifrån snäva betraktelser av kolflöden inom enskilda skogsbestånd eller över en kortare tidsperiod.
Read More
25 mar
By: Jörgen 0 0

Regionalt inflytande krävs för att EU:s pandemiåtgärder ska ge störst effekt

Europaforum norra Sverige tar ställning till de åtgärder som EU-kommissionen vidtar med anledning av den rådande pandemin.

Europaforum norra Sverige välkomnar EU-kommissionens tillfälliga tillämpning av mer flexibla statsstödsregler och investeringsinitiativet för att dämpa de ekonomiska effekterna av Coronavirusets utbrott genom att nyttja oanvända strukturfondsmedel till att förse små- och medelstora företag.

Samtidigt vill EFNS slå vakt om den strategiskt viktiga allokeringen av extra medel som tilldelats de glesbefolkade områdena på grund av svåra territoriella förutsättningar som gör regionerna i norra Sverige särskilt sårbara. Förutsättningarna för att bedriva utveckling och skapa tillväxt skiljer sig avsevärt runtom i landet, vilket är särskilt påtagligt under lågkonjunkturer och ekonomiska kriser som den rådande pandemin nu skapar.

Read More
11 mar
By: Jörgen 0 0

Europaforum 2020 är inställt

Europaforum Norra Sveriges ordförande och arrangörer av konferensen den 2-3 april i Östersund har idag beslutat att ställa in konferensen. Något nytt datum har inte bestämts. Orsaken till det inställda möte är de olika mötes- och reserestriktioner som finns med anledning Covid-19 och risken för samhällsspridningen av viruset.  

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och har ni frågor är ni välkomna att höra av er till anna.omberg@regionjh.se (arrangör) eller jenny.mozgovoy@norrbotten.se (Europaforum Norra Sveriges sekretariat).

 

Vänliga hälsningar 

Glenn Nordlund, ordförande Europaforum Norra Sverige

 

Anders Byström, regional utvecklingsdirektör Region Jämtland Härjedalen och arrangör för konferensen i Östersund

Read More
18 nov
By: Jörgen 0 0

Save the date: Europaforum 2020

Välkommen till Europaforum Norra Sverige 2020!
Plats: Östersund
Datum: 2-3 april 2020
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner bjuder in till Europaforum Norra Sveriges årliga konferens. Konferensen hålls lunch till lunch i Östersund med start den 2 april klockan 12.00 och avslut klockan 13.00 dagen därpå.
Program och anmälan kommer senare på europaforum.nu.
Förbokade rum finns på: 
Clarion Hotel Grand 063-55 60 00
Gamla Teatern 063-51 16 00
Hotell Östersund 063-57 57 00
Boka med koden EUROPAFORUM
Vid frågor och funderingar kontakta: anna.omberg@regionjh.se
Read More
27 okt
By: Jörgen 0 0

Riktat brev till Sveriges regeringen om programskrivningen för EU:s sammanhållningspolitik

Förberedelserna inför programskrivningsarbetet för hur EU:s struktur- och investeringsfonder kan användas programperioden 2021-2027 har påbörjats. För att ambitionen om ett effektivt genomförande som ger resultat på lokal, regional, nationell såväl som EU-nivå ska kunna bli verklighet krävs en ordentlig kraftsamling nu.

För ett effektivt genomförande vill EFNS se;

  • en samordnad och transparent programmeringsprocess
  • en tydlig partnerskapsöverenskommelse som tas fram tillsammans med regionerna
  • en bättre fondsamordning med tidig involvering av regionerna
  • ökade möjligheter till konstruktiv dialog på flera nivåer
Read More
03 okt
By: Jörgen 0 1

NSPA antar Arktisk position

NSPA, Northern Sparsely Populated Areas Network har antagit en position med sina åsikter om EU:s arktiska politik.

Nätverket belyser att det är positivt att EU intensifierat sitt arbete med de Arktiska regionerna, men pekar samtidigt på behovet av att låta spetskompetens från de regionerna inom NSPA vara med och påverka den arktiska agendan inom EU.

– Det är en fantastisk möjlighet för norra Sverige med ett högnivåmöte för utvecklingen av våra områden, säger Glenn Nordlund, ordförande för Europaforum Norra Sverige. Men det är också viktigt att vi som bor lever och verkar här gör oss hörda och deltar i diskussionerna. Tillsammans med EU och med rätt verktyg är jag övertygad om att vi kan utveckla det Europeiska Arktis på ett hållbart sätt.

Ta del av positionen här.

Om NSPA

NSPA-nätverket är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland), de sju nordligaste och östra regionerna i Finland (Lappland, Norra Österbotten, Centrala Österbotten, Kainuu, Norra Karelen, Pohjois-Savo och Södra Savo) och Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).

Read More
27 sep
By: Jörgen 0 1

Nya rapportörer för mandatperioden 2019-2022

Europaforum Norra Sverige har formerat sin politiska ledning inför mandatperioden 2019-2022.

Presidiet utgörs av Glenn Nordlund (S), Västernorrland, och Åsa Ågren Wikström (M), Västerbotten.

Övriga rapportörer med tilldelade sakpolitiska frågor är:

Infrastruktur/ Energi och klimat

Robert Uitto (S) Jämtland Härjedalen

Britta Flinkfeldt (S) Norrbotten

Åsa Ågrem Wikström (M) Västerbotten

Jonny Lundin (C) Västernorrland

FoI och Näringslivspolitik

Thomas Andersson (C) Jämtland Härjedalen

Anders Josefsson (M) Norrbotten

Ann Åström (S) Västerbotten

Jan Sahlén (S) Västernorrland

Sammanhållningspolitik

Elise Ryder Wikén (M) Jämtland Härjedalen

Nils-Olov Lindfors (C)  Norrbotten

Rickard Carstedt (S) Västerbotten

Glenn Nordlund (S) Västernorrland

 

Sekretariatet för Europaforum Norra Sverige ligger för mandatperioden hos Region Norrbotten.

Read More
03 apr
By: Jörgen 0 1

Kortfilm Europaforum Norra Sverige i Luleå 2019

Vad hände på Europaforum i Luleå 28-29 mars? Se vår kortfilm.

 

 

 

 

Read More
28 mar
By: Jörgen 0 2

Internationella röster om Brexit och EU:s framtid

I 19 år har Europaforum Norra Sverige drivit frågor i EU och på hemmaplan. Vid Europaforum Norra Sveriges konferens i Luleå den 28 mars deltog flera internationella gäster för att ge sina bilder av hur EU och Europa mår och utvecklas.

 Sir Graham Watson, tidigare liberal ledamot i Europaparlamentet från Skottland, uttryckte stor oro över Storbritanniens vilja att lämna EU:

– Att lämna EU är det dummaste Storbritannien gjort på 2000 år. Då, för 2000 år sen, kastade vi ut romarna som byggde vattenledningar och vägar. Nu kastar vi ut EU.

Watson pekade på det paradoxala i att britterna valt att lämna EU, när unionen på så tydligt sätt skapat en starkare trygghet inom Europa.

– Vi har skapar en fantastisk tillit mellan institutioner både på regional och nationell nivå. Det Storbritannien nu gör är att skada den tilliten.

För att kunna övertyga britterna om att återvända till unionen pekade Watson främst på den gemensamma samhällssyn som byggts upp i Europa.

– Ta Kina till exempel. Vi handlar till ett värde av 1 miljard euro med Kina varje dag, men de är fortfarande vår största fiende för att de inte har likadan syn som vi på hur samhället ska vara. Vi har byggt en syn på samhället som är resultatet av ett kunskapssamhälle, ett samhälle med fri rörlighet och öppenhet i Europa.

 Jozef Stahl, politisk sakkunnig till Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik vid Europeiska kommissionen pekade på sammanhållningspolitikens kraft för ett enat Europa, särskilt med Brexit i åtanke.

– Det är klart att det finns länder där människor känner att de är övergivna av EU, Storbritannien är ett bra exempel. Men detta måste vi möta upp med sammahållningspolitiken och visa på nyttan av EU.

Stahlvisade också på stor förståelse för den regionala och lokala variationen som finns inom EU, och att EU-medel måste anpassas efter de regionala behoven.

– Jag tror på plastbaserad policy. Om en region kommer med ett bra case finns det ingen anledning från kommissionens håll att inte anpassa sin politik efter dessa preferenser.

Stahllämna slutligen deltagarna vid Europaforum med ett tips:

– EU:s budget är inte långt bort, jag rekommenderar er att inleda debatterna här i Sverige om hur ni vill använda pengarna.

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör EFNS, Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Read More