Kategori: Aktuellt

23 Mar
By: Jörgen 0 0

OECD har kartlagt viktiga tillväxtförutsättningar i norr

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har kartlagt framtida utmaningar och möjligheter i bland annat Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen.

I OECD-studien ingår 14 regioner från de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Vi har många gemensamma utmaningar som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Studien blir viktig för vårt tillväxtarbete med regionala utvecklingsplaner och som lobbyinstrument gentemot Brysselarenan.

Framtida utmaningar och möjligheter
Studien består av olika kapitel med rekommendationer riktade till både regional och nationell nivå. En av rekommendationerna som riktas mot våra nordliga regioner är infrastruktur som förbinder Trondheim med de stora orterna i Sverige.

Lansering i Bryssel 13 mars
Måndagen den 13 mars publicerade organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie de genomfört på regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD har presenterat rapporten tillsammans med nätverket för NSPA och medverkan av ledande företrädare från EU samt de berörda ländernas regeringar och regionerna i NSPA med flera.

En unik studie
OECD har en mångårig erfarenhet av att sammanställa så kallade ”Territorial Reviews” på olika nivåer. Det unika med denna rapport är att den är gemensam för 14 regioner från tre olika länder. Arbetet med studien har pågått under två år genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Mer om nätverket NSPA
Läs mer här.

Read More
21 Feb
By: Jörgen 0 0

En europeisk historia att dra lärdom av

Martin Hårdstedt, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, inledde Europaforums andra dag med en historisk tillbakablick på det europeiska samarbetet och vad vi kan lära oss av historien.

– Vi kan inte använda historien som facit, men vi kan ta lärdom av den. Det enda vi vet om framtiden är att den är lika med summan av det förflutna, sade Martin Hårdstedt.

Martin gick igenom en europeisk historia av såväl krig som fred, med fokus på nationalismens olika ansikten. Han definierade också EU som i grunden ett fredsprojekt och reflekterade kring hur vårt förhållande till nationsbegreppet och vikten av nationsgränser har förändrats över tid.

Vidare noterade han en rad oroande tecken i tiden, såsom till exempel geopolitikens återkomst i form av situationen i bland annat Ukraina, men även i Östersjön. Han avslutade dock med att se en ljusning i form av Tyskland, som han beskrev som en mjuk makt eller en moralisk stormakt.

– Tyskland har lärt sig sin läxa och är idag en positiv drivkraft i Europa, sade Martin Hårdstedt.

Read More