Kategori: Aktuellt

Sticky Post 21 maj
By: Jörgen 0 0

Sammanhållningspolitikens betydelse för norra Sverige

Varför behöver vi en sammanhållningspolitik och vad kan den kommande programperiodenen inom EU betyda för norra Sverige?

Ett av de områden som påverkats positivt av EU:s sammanhållningspolitik är turismen, en stor och viktig näring i norra Sverige.

Erik Bergkvist, ordförande för Europaforum Norra Sverige, Erika Mattsson, vd Swedish Lappland visitors board, Jens Mathiessen, ekonomisk rådgivare vid EU-kommissionen i Sverige tycker till om långtidsbudgeten och EU:s sammanhållningspolitik.

Read More
Sticky Post 03 maj
By: Jörgen 0 0

Drömstart för norra Sverige i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget

Onsdag 2 maj lanserade EU-kommissionen sitt förslag till EU:s långtidsbudget 2021-2027. I en omstridd och något pressad budget finns stora fördelar för norra Sverige.

Innehållsmässigt föreslås flera guldkorn för norra Sverige, bl.a. fortsatt stöd för regional utveckling, mer resurser till forskning, innovation och digitalisering, samt ett litet tillägg i transportbudgeten för att säkra utvecklingen av viktiga tågstråk längst norrlandskusten.

– Med tanke på att det rör sig om mindre pengar ser det bra ut, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för Europaforum Norra Sverige och regionråd vid Region Västerbotten. Tuffa förhandlingar mellan medlemsländerna lär vänta, men det här är en väldigt bra utgångspunkt för vår del.

Storbritanniens utträde har lämnat ett hål efter sig som kommer att behöva fyllas av höjda medlemsavgifter och nya egna resurser, om EU ska kunna motsvara medlemsländernas höga förväntningar. Frågan om storlek på budgeten är omstridd och Sverige har varit tydliga med att man inte vill betala en högre avgift, till skillnad från de flesta andra länder.

För norra Sverige har EU:s sammanhållningspolitik varit avgörande för utvecklingen av regionen. Fortsatt stöd via EU:s struktur och investeringsfonder har därför varit en av de högst prioriterade påverkansfrågorna för EFNS.

EU-kommissionens besked om fortsatt stöd för regioner med särskilda utmaningar, såsom exempelvis stora avstånd och gles befolkning, har betydelse för hur stor andel regionala utvecklingsmedel som Västerbotten,Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland kommer att få dela på under nästa programperiod med start 2021.

– Ingenting är klart förrän allt är klart, men givetvis är det glädjande att norra Sverige är med redan i det här läget, säger Mikael Janson, direktör för North Sweden EU Office, Norr- och Västerbottens gemensamma Brysselkontor. Ett fint resultat av enträget och konstruktivt samarbete.

Den 29 maj återkommer EU-kommissionen med förslag på förordningar och mer detaljer för hur genomförandet ska gå till. Förhandlingar mellan medlemsländer och ledamöter i EU-parlamentet lär pågå fram till Europaparlamentsvalet i maj 2019.

 

 

Read More
Sticky Post 21 mar
By: Jörgen 0 0

Regeringen vill att EU ska satsa på tåg i norr

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bekräftade under onsdagen att regeringen nu söker stöd hos EU-kommissionen för att förverkliga en ny tågsträcka från Stockholm till Haparanda, vilket skulle innebära förverkligande av både Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan.

– Detta är mycket glädjande och nödvändigt, det innebär ytterligare ett steg i att hålla ihop Sverige genom påbörjandet av Norrbotniabanan och Nya ostkustbanan, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för EFNS och regionråd vid Region Västerbotten.

Om EU-kommissionen ställer sig bakom Sveriges förfrågan kommer den så kallade ”Scandinavian-Mediterranean Corridor” som idag går från Medelhavskusten till Stockholm förlängas upp till Haparanda.

Regeringen har varit tveksamma till att vända sig till EU-kommissionen tidigare, med anledning av att den nationella infrastrukturplanen först måste beslutas. Trots att den nationella infrastrukturplanen inte antagits meddelade ministern under onsdagen att man går vidare med Botniska korridoren till EU.

EU håller just nu på med en revision av sitt korridornät, TEN-T. Det är i det korridorsnätet som regeringen hoppas att den Botniska korridoren ska läggas in, vilket skulle innebära stora ekonomiska resurser till infrastrukturutveckling i norra Sverige.

För mer information:

Erik Bergkvist, 070-6186855, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

 

Read More
Sticky Post 13 mar
By: Jörgen 0 1

Till minne av Jens Nilsson

Vi nåddes på tisdagsmorgonen av det sorgliga beskedet att Jens Nilsson avlidit, efter en kort tids sjukdom.

Jens brann för utvecklingen i vår region samtidigt som han såg att allt hängde ihop, och var bl.a. därför även oerhört engagerad i europafrågorna, han såg att mer samarbete var vägen framåt. Sedan 2011 som EU-parlamentariker, och sen mer än 20 år aktiv i Europafrågorna i vår region. Han var en av Europaforums grundare och blev dess förste ordförande.

Vi kände Jens som oerhört varm, klok och engagerad, alltid funderande, närvarande, argumenterande, och alltid med en långsiktig strategi. Jens hår fick med tiden grå stänk, men hans energi och engagemang, likt de röda hängslena, mattades aldrig. Våra tankar går till dig och din familj. Du hade mycket ogjort, tack för det vi fick vara med om.

Vila i frid.

Erik Bergkvist

Ordförande Europaforum Norra Sverige

Read More
Sticky Post 22 feb
By: Jörgen 0 1

Cecilia Malmström gästade Europaforum i Sollefteå

Under Europaforum som ägde rum i Sollefteå 21-22 februari gästade Cecilia Malmström som delade med sig om sin syn på EFNS och aktuella frågor inom EU-området.

Read More
Sticky Post 22 feb
Sticky Post 21 feb
By: Jörgen 0 1

Handlingarna för Europaforum Norra Sverige i Sollefteå

Nu finns förslaget till positioner och arbetsprogram 2018-2019 som kommer att behandlas på Europaforum Norra Sverige i Sollefteå 21-22 februari.

Obs! Notera att positionerna och arbetsprogrammet ska antas i konsensus på konferensen. Ändringsförslag kan mailas till anna.omberg@regionjh.se eller framföras under konferensen.

Positioner och arbetsprogram

Read More
21 feb
By: Jörgen 0 0

Forumet i Sollefteå livestreamas

Inte på plats i Sollefteå men intresserad av att följa Europaforum Norra Sverige ändå?

 

Vi livesänder hela forumet. Du kan se livesändningen här.

Sändningen börjar kl 13.00 den 21 februari.

 

 

Read More
20 feb
By: Jörgen 0 0

Program för Europaforum 21-22 februari

Vi ser fram emot att hälsa er välkomna till Europaforum Norra Sveriges konferens 21-22 februari 2018.

Nytt och uppdaterat program för dagarna hittar du här!

Välkommen!

Read More
16 feb
By: Jörgen 0 0

Kort bakgrundsinformation inför Europaforum i Sollefteå

Vill du uppdatera dig inför forumet nästa vecka? Här kommer en kort presentation av talarna med mera.

Om Northern Sparsely Populated Areas

Regionerna i norra Sverige, Norge och Finland har många gemensamma utmaningar, så som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Denna del av Europa påverkas speciellt av globalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar. Northern Sparsely Populated Areas-nätverket (NSPA) är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen

i Sverige, de sju nordligaste och östligaste regionerna i Finland samt tre regioner i norra Norge. Dessa 14 regioner delar liknande förhållanden och utmaningar och arbetar tillsammans för att skapa kunskap om NSPA-nätverket hos EU:s institutioner och påverka EU-politiken.

Under 2015-2016 gjorde OECD en studie av NSPA-regionernas regionala utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Studien publicerades i mars 2017 och gav rekommendationer till policyförbättringar på regionalt, nationellt och europeiskt plan för att tillvarata de speciella möjligheter som Europas glesbefolkade norr har.

Om EU:s fleråriga budgetram

Den fleråriga budgetramen är ett av EU:s viktigaste styrdokument, då den sätter utgiftstak för EU:s budget över 7-årsperioder. Den nuvarande budgetramen löper över åren 2014-2020. Nästa budgetram kommer troligtvis löpa över 2021-2027, och ett första förslag på hur detta ska se ut kommer att presenteras av EU-kommissionen i maj. På engelska heter budgetramen Multiannual Financial Framework (MFF).

Om EU:s sammanhållningspolitik

Den pågående programperioden med EU:s struktur- och investeringsfonder för 2014-2020 tillför bland annat c:a 3,1 miljarder kronor i regionala utvecklingsmedel till EFNS-regionerna. Förberedelserna för nästa programperiod 2021-2027 är redan långt gångna och EU-kommissionen väntas presentera ett förslag i maj 2018. Under nuvarande programperiod har de nordliga regionerna i Sverige och Finland fortsatt ett extra gleshetsstöd som står för drygt hälften av de regionala utvecklingsfondsmedlen. Den extra ”gleshetspotten” är ett resultat av det arbete som skett genom samverkan inom NSPA. Inför och under förhandlingarna för pågående MFF levererade EFNS och NSPA flera positioner som stöd för det viktiga lobbyarbetet i Bryssel.

Om EU:s Arktispolicy

EU har en ambition att bli en fullvärdig observatör i Arktiska rådet som består av de åtta Arktiska staterna inklusive Sverige. Den 27 april 2016 presenterade kommissionen tillsammans med unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande om EU:s Arktispolitik, kallad ”En integrerad EU-politik för Arktis”. I och med detta introducerades det regionala perspektivet i EU:s strategi för Arktis. Genom meddelandet upprättades i sin tur ett intressentforum, kallat Arctic Stakeholder Forum (ASF),

vilket syftade till att konsultera intressenter på nationell, regional och lokal nivå för att få en överblick över regionala investeringsprioriteringar och förslag på förbättringar av EU:s finansieringsprogram. Sveriges fyra nordligaste län var ledande i ASF genom medlemskapet i NSPA. ASF:s slutsatser presenterades 19 januari 2018 och innehåller investeringsprioriteringar för europeiska Arktis samt förslag på hur EU:s investeringsprogram, inklusive sammanhållningspolitiken och transportinfrastrukturpolitiken, i europeiska Arktis kan förbättras.

Om Brexit

I juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om huruvida landet borde lämna EU, lämna-sidan vann. Enligt nuvarande tidslinje kommer Storbritannien lämna EU i mars 2019, innan EU-parlamentsvalet i september. Storbritannien är likt Sverige en nettobetalare till EU, och därför kommer alla delar av EU:s budget, inklusive sammanhållningspolitiken, troligtvis påverkas av Brexit. Dessutom är Storbritannien en av de viktigaste exportmarknaderna för företag i EFNS-regionen. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare går mer än 10 procent av exporten från Norrbotten och Västernorrland till Storbritannien.

Om Landsbygdskommittén

År 2015 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Uppdraget innefattade att ge förslag till en ny politik som kan skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Slutbetänkande lämnades i januari 2017 och innehöll ett stort antal förslag. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tidigare utlovat en proposition under våren 2018.

Talare

Lena Andersson Pench, Direktör, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik

Lena Andersson Pench är direktör vid EU-kommissionens generaldirektorat för region- och stadspolitik, den del av EU-kommissionen som handlägger sammanhållningspolitiken.

Terese Bengard, Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva

Terese Bengard arbetar som verksamhetschef för organisationen ”Hela Sverige ska leva”, vars fokus på en levande landsbygd är ett starkt bidrag för Norra Sveriges utveckling. Bengard har tidigare varit kommunalråd i Ragunda kommun.

Oliver Dogo, Handelskammaren Mittsverige

Oliver Dogo är VD för Handelskammaren Mittsverige, en intresseorganisation för näringslivet i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Handelskammaren Mittsverige är ansluten till Eurochambres, en europeisk intresseorganisation som representerar över 14 miljoner företag.

Maria Gustafsson, Verksamhetsledare Landsbygdsnätverket

Maria Gustafsson var tidigare sekreterare i Landsbygdskommittén vilken har haft i uppdrag att ge förslag på en sammanhållen politik med fokus på hållbar utveckling för den svenska landsbygden.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär

Cecilia Malmström är ansvarig för handelsfrågor vid EU-kommissionen, något som bland annat innefattar förhandling av frihandelsavtal. Malmström har en lång erfarenhet från både nationell och internationell politik, med uppdrag som bland annat Sveriges EU-minister, vice partiordförande för Liberalerna och ledamot i Europaparlamentet.

Mattias Moberg, Avdelningschef, Näringsdepartementet

Mattias Moberg är tf avdelningschef för avdelningen för hållbar tillväxt på Näringsdepartementet. Avdelningen arbetar bland annat med hållbar landsbygdsutveckling, regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik.

Jan Olsson, Ambassadör och Brexitansvarig i Regeringskansliet

Jan Olsson är ambassadör och Brexitansvarig i Regeringskansliet och ska navigera en av de största frågorna för EU under det kommande året. Olsson har tidigare bland annat varit miljöambassadör och svensk representant i Coreper I, den mest centrala kommittén inom Europeiska Unionens råd.

Eva Sjögren, Direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS

Eva Sjögren är direktör på SIEPS som är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. Sjögren var tidigare chef för Näringsdepartementets sekretariat för EU och internationella frågor, och har arbetat på Svenska representationen i Bryssel.

Read More