Kategori: Aktuellt

12 jan
By: Jörgen 0 3

Anmäl dig till Europaforum Norra Sveriges årskonferens

I år hålls Europaforum Norra Sveriges konferens i Sollefteå. Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland bjuder in till två spännande dagar med fokus på EUs framtid och betydelsen för regionerna i norra Sverige.

EUs framtid, brexit och migration är högaktuella frågor just nu som kommer att påverka så väl EUs agenda som regionernas förutsättningar framöver. Samtidigt som vi ser en splittring mellan medlemsstater i EU så efterfrågas mer utbyte och samverkan från många håll. EUs framtida regionalpolitik formas parallellt med dessa processer och är därför ett givet tema för konferensen.

Under dagarna i Västernorrland kommer vi bland annat att få lyssna till EU-kommissionär Cecilia Malmström som pratar om hur medlemsländerna kan hitta vägar för ett starkt EU efter brexit. Jan Olsson, ambassadör och regeringens brexitförhandlare belyser läget i förhandlingarna just nu.

Europaforum Norra Sverige kommer också att anta aktuella politiska positioner för påverkan under konferensen.

Välkommen med din anmälan till Europaforum Norra Sverige senast den 31 januari 2018.

Datum: 21-22 februari 2018

Plats: Hotell Hallstaberget Sollefteå

Tema: Regionernas plats i morgondagens EU

Read More
29 dec
By: Jörgen 1 0

Norra Sverige tycker till om EU:s framtid

Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) sammankomst i Stockholm den 10 november 2017 var EU:s framtid tema för dagen. EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid var ett viktigt inspel.

– Hur ska nästa programperiod från 2020 utformas och vad blir konsekvenserna av att Storbritannien troligen lämnar EU-samarbetet? Vad händer utifrån de olika valen som sker ute i Europa? Och hur påverkar det framtiden ute i Europa, inledde Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS.

Under dagen medverkade bland annat Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, för att presentera resultaten av EU-samarbetet så här långt.
– Vi står inför stora utmaningar, det handlar om globalisering och digitalisering. Men även om demografi, säger Katarina Areskoug Mascarenhas.

Resultat och utmaningar

– Vi har varit medlemmar i EU sedan 1995 och vi kan konstatera att för norra Sveriges del betyder det en resa i kontakter, kunskap och nätverk med EU, EU-kommissionen och EU-parlamentet. Det är roligt att vi är aktiva, en aktiv del av Europa, säger Erik Bergkvist.

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

Resultat av EU-samarbetet är bland annat att:

  • tillsammans är vi 520 miljoner invånare och det betyder att det är den viktigaste ekonomiska marknaden
  • 50 procent av svensk BNP kommer från export så det är viktigt att marknaden fungerar. Genom EU-samarbetet har det resulterat i att Europa är den största gemensamma marknaden.
  • 50 procent av världens bistånd kommer från EU och medlemsländerna, extremt viktigt i den oroande världen vi lever i just nu.
  • vi är ledande på klimatområdet

Enligt vitboken minskar Europas befolkning och ekonomiska betydelse allt eftersom andra delar av världen växer. År 2060 kommer inte något av våra medlemsländer att utgöra ens 1 procent av världens befolkning, vilket är ett starkt skäl till att hålla ihop för att nå bättre resultat.

Europaforum Norra Sverige välkomnar EU-kommissionens Vitbok, men saknar i mångt och mycket det regionala perspektivet. Forumet menar att den regionala rösten måste få ta mer utrymme i den EU-politiska debatten, då en stor del av förverkligandet av EU:s ambitioner utförs av den regionala och lokala nivån.

EU och den europeiska sammanhållningspolitiken efter 2020

Nicolas Brookes, Director responsible for Regional Policy, Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) redovisade sin framtidsvision för EFNS den 10 november. CPMR målar upp olika scenarios om hur EU ska utvecklas efter 2020. CPMR oroas för att en stor del av de nyvalda ledarna nom unionen inte har förståelse för vikten av sammanhållningspolitiken.

SKL i sin tur stödjer en sammanslagning av olika program. Finansieringsinstrument kommer också att vara viktigt komplement till EU-fonderna framöver. SKL målar upp scenariot att budgeten för sammanhållningspolitiken kommer att minska.

– Sammanhållningspolitiken spelar en viktigare roll än någonsin för att skapa utveckling, säger regionrådet för Jämtland Härjedalen, Robert Uitto (S).

Vidare pratade Johan Krafft, kanslichef, Kansliet för samordning av EU-frågor, Statsrådsberedningen, om Sveriges syn på EU:s framtida utveckling i ljuset av Brexit och de pågående förberedelserna av EU:s kommande budgetdiskussion inför post-2020.

Vitbok om EU:s framtid – fem vägar att gå för ett enat EU-27 

Read More
23 mar
By: Jörgen 0 0

OECD har kartlagt viktiga tillväxtförutsättningar i norr

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har kartlagt framtida utmaningar och möjligheter i bland annat Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen.

I OECD-studien ingår 14 regioner från de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Vi har många gemensamma utmaningar som gles befolkning, kargt klimat och långa avstånd. Studien blir viktig för vårt tillväxtarbete med regionala utvecklingsplaner och som lobbyinstrument gentemot Brysselarenan.

Framtida utmaningar och möjligheter
Studien består av olika kapitel med rekommendationer riktade till både regional och nationell nivå. En av rekommendationerna som riktas mot våra nordliga regioner är infrastruktur som förbinder Trondheim med de stora orterna i Sverige.

Lansering i Bryssel 13 mars
Måndagen den 13 mars publicerade organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, officiellt den studie de genomfört på regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. OECD har presenterat rapporten tillsammans med nätverket för NSPA och medverkan av ledande företrädare från EU samt de berörda ländernas regeringar och regionerna i NSPA med flera.

En unik studie
OECD har en mångårig erfarenhet av att sammanställa så kallade ”Territorial Reviews” på olika nivåer. Det unika med denna rapport är att den är gemensam för 14 regioner från tre olika länder. Arbetet med studien har pågått under två år genom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Mer om nätverket NSPA
Läs mer här.

Read More
21 feb
By: Jörgen 0 0

En europeisk historia att dra lärdom av

Martin Hårdstedt, professor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, inledde Europaforums andra dag med en historisk tillbakablick på det europeiska samarbetet och vad vi kan lära oss av historien.

– Vi kan inte använda historien som facit, men vi kan ta lärdom av den. Det enda vi vet om framtiden är att den är lika med summan av det förflutna, sade Martin Hårdstedt.

Martin gick igenom en europeisk historia av såväl krig som fred, med fokus på nationalismens olika ansikten. Han definierade också EU som i grunden ett fredsprojekt och reflekterade kring hur vårt förhållande till nationsbegreppet och vikten av nationsgränser har förändrats över tid.

Vidare noterade han en rad oroande tecken i tiden, såsom till exempel geopolitikens återkomst i form av situationen i bland annat Ukraina, men även i Östersjön. Han avslutade dock med att se en ljusning i form av Tyskland, som han beskrev som en mjuk makt eller en moralisk stormakt.

– Tyskland har lärt sig sin läxa och är idag en positiv drivkraft i Europa, sade Martin Hårdstedt.

Read More