Anna Lindberg

Anna Lindberg

Regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten
  • 070-368 81 41

  • anna.lindberg@norrbotten.se

EFNS Sekretariat