Glenn Nordlund

Glenn Nordlund

Ordförande Europaforum Norra Sverige
  • 070-5588153

  • glenn.nordlund@rvn.se

Regionråd (S) vid Region Västernorrland