Europaforum Norra Sverige och OECD bjuder in till lunchseminarium om regional utveckling

OECD: Ökad tillväxt med regionalt anpassad politik

Insatser för att skapa bättre förutsättningar för innovationer bland små- och medelstora företag, fler satsningar på transport och digital infrastruktur, flexiblare metoder för kompetensförsörjning, samt ökat internationellt samarbete är några av ingredienserna i OECD:s recept för ökad tillväxt. OECD konstaterar att tillväxt i större utsträckning sker utanför storstäder och att det krävs mer territoriellt anpassade strategier för att tillvarata den potential som finns i glesa miljöer. OECD rekommenderar Sverige att utforma mer platsbaserad- och skräddarsydd policy för regional utveckling. Det behövs en ökad förståelse och ett bättre samspel mellan de olika nivåerna i Sverige för att undvika dissonans mellan nationell sektorspolitik och regional utvecklingspolitik. Nationell, regional och lokal nivå måste bli bättre på att dra åt samma håll i fler frågor, såsom i utveckling av strategier för tillväxt och samordning av investeringar för regional utveckling via bl.a. EU-finansierade program.

OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas 2017 är en studie i möjligheter och utmaningar för ökad tillväxt i de fjorton nordligaste regionerna i Norge, Finland och Sverige. Trots svåra strukturella utmaningar, såsom stora avstånd, gles- och åldrande befolkning, liten kritisk massa, samt en konjunkturkänslig och naturresursbaserad ekonomi, menar OECD att norra Sverige är ledande på flera områden och skulle kunna tillvarata sina styrkor ytterligare med bättre anpassad politik. Samma slutsats gäller för hela Sverige, enligt den nationella studien: OECD Territorial Reviews: Sweden 2017.

Datum: Torsdag 23 november 2017

Tid: 11.30 – 13.00. Lunchsmörgås serveras från 11.30

Plats: RÖ2-Mittpoolen (Riksdagshuset Östra), ingång Riksgatan 2, Stockholm

Värdar: Helena Lindahl (c) och Isak Frohm (s)

Föreläsare: Chris McDonald, OECD (föreläsning på engelska)

Moderator: Linnea Hassis, Arena för Tillväxt

Panel: Maria Plass (m), EU-nämnden och Finansutskottet

Anna-Caren Sätherberg (s), Näringsutskottet

Helena Lindahl (c), Näringsutskottet

Erik Bergkvist (s), ordf. Europaforum Norra Sverige

(panel på svenska)

Anmälan: Senast 20 november till Anders Sellström, +4670 540 12 12, anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Ange även eventuell specialkost

Arrangör: Europaforum Norra Sverige

Senast ändrad: 2017-11-09 kl. 16:09